• RISTIKIVIST       • SELTSIST       • GALERII       • UUDISED       • KONTAKT                                    • LIIKMETELE


Uudised

Uudised
 
Oktoober 2017
Karl Ristikivi kirjad Sigtuna põgenikelaagrist

Ajakirja Keel ja Kirjandus oktoobrinumbris ilmusid kaks Karl Ristikivi seni avaldamata kirja Eerik Laiule, mis on saadetud 1944. aastal Sigtuna põgenikelaagrist; kirjad on varustatud Janika Kronbergi saateteksti ja kommentaaridega:

Kirjad laagrist
 
Oktoober 2016
Ilmunud on artiklikogumik Karl Ristikivist ja tema kirjanduslikust ümbrusest
 
orig
 Janika Kronbergi artiklikogumik “Hästi valitud sõbrad” kõneleb eelkõige Karl Ristikivist, kelle pühendumine sõnakunstile on ilmne juba esimesest trükiproovist kuni postuumselt ilmunud päevaraamatuni. Ristikivi elu tervenisti oli oma Arkaadia otsimine ja täiusliku kirjaniku loomine. Kuid pilt tema elust poleks tervik heade kirjanikest sõpradeta, kellest lähimad olid Kalju Lepik, Arvo Mägi, Bernard Kangro, Valev Uibopuu ja Ilmar Talve. Neist kirjutades ei varja Kronberg oma isiklikku suhet ja põimib käsitlusse ka oma tähelepanekuid nende kirjanikega kohtumistest ja mälestusi.

“Hästi valitud sõbrad” tugineb osaliselt biograafilisele arhiivimaterjalile ning Ristikivi eakaaslastelt kuuldud mälestustele. Raamatu pealkiri viitab kirjaniku kreeklasest sõbra ja pärija Spyros Arvanitise sõnadele: sugulased on igal inimesel nagunii olemas ja neid tuleb aktsepteerida, kuid sõpru saab igaüks ise valida.
   
Juuni 2014
Ilmunud on ajakirja Methis eksiilkirjanduse erinumber.
  

Erinumbri artiklid käsitlevad sõjajärgse eesti kirjanduse probleeme pagulaskirjanduse vaatepunktist. Numbrit raamistavad teoreetilised artiklid eksiilkirjandusest ja pagulase enesetunnetusest laiemalt, ent kaastööde põhiosa moodustavad eesti pagulaskirjanduse analüüsid, mis keskenduvad eriti Karl Ristikivi loomingule. Leiab ka käsitlusi Bernard Kangrost, samuti pagulaseesti kirjandusringkondades valitsenud suhtumisest Nõukogude Eesti kirjandusse ning kontaktidesse selle esindajatega, aga ka diasporaa-eestlaste enesekuvandist kolme põlvkonna lõikes.
 
orig
   
Detsember 2013
“Kaugenemised”.
Ilmar Vene monograafia Karl Ristikivist

  
orig
 Erudiidi, tõlkija ja filosoofilise esseisti Ilmar Vene raamat “Kaugenemised. Täheldusi Karl Ristikivist” (kirjastus Tuum, 2013) ei ole tavapärane kirjanduslooline või kirjandusteoreetiline käsitlus, vaid isikupärane arutelu, mis põimib ühte autoripsühholoogia, filosoofia, religooni ja ajaloo. Ilmar Vene tõukub Ristikivi “Päevaraamatust”, süveneb tema maailma ja samas asetab nii Ristikivi isiku kui ka loomingu Euroopa kultuurifilosoofilisele taustale.
   
11.10.2012

Karl Ristikivi 100. sünniaastapäevaks on ilmunud raamat:

“Karl Ristikivi teekonnad. Kaheksakümmend kuus postkaarti reisidelt 1946–1976”
(Go Group, 2012)
 
orig
   
Eesti kirjanduse suurkuju Karl Ristikivi (1912–1977) loomingut läbib Eesti Euroopasse kuuluvuse mõtestamine ja usk humanistlikesse põhiväärtustesse. Rohkesti eriti Vahemeremaades reisinud kirjaniku sajandaks sünniaastapäevaks ilmunud raamat annab üksikasjaliku ülevaate nii kirjaniku reisidest kui ka tema lähemast sõpruskonnast. Ristikivi postkaarditekstid ja nende kommentaarid aitavad meil paremini mõista Ristikivi ajalooainelist loomingut, aga lähendavad meile ka inimest ennast. Täieliku ülevaate tõttu kirjaniku reisidest võime seda raamatut käsitleda kui illustratiivset monograafiat, mis sobib nii taustamaterjaliks kirjaniku loomingu juurde kui ka iseseisvaks lugemiseks või reisilektüüriks.
 
Samuti Ristikivi 100. sünniaastapäevaks on ilmunud veel teinegi trükis:

Karl Ristikivi “Lõhkemata pomm. Pimenägemine”
Loomingu Raamatukogu nr 31-32/2012
 
orig
 Loomingu Raamatukogu kaante vahel ilmuvad esmakordselt eesti keeles Karl Ristikivi kaks rootsi keeles kirjutatud kuuldemängu, millega kirjanik lootis ületada keelepiirid ja pääseda oma pagulusemaa publiku teadvusesse. Vähemalt üks kuuldemäng, “Pimenägemine”, jõudis septembris 1950 ka esitamiseni Rootsi raadios.
   
04.05.2012
16. oktoobril 2012 täitub 100 aastat Karl Ristikivi sünnist. Ristikivi looming on tihedalt seotud Vahemeremaade kultuuri ja ajalooga, seetõttu võttis Karl Ristikivi Selts käesoleva aasta mais ette kultuuriloolise palverännaku Ristikivi radadele Roomas. Rännakuga on ühendatud Ristikivile oluliste kohtade filmimine Kreekas ja Roomas, eesmärgiks Ristikivi romaani “Rooma päevik” ainetel dokumentaalfilmi tegemine ja intervjuu Ristikivi kreeklasest pärija Spiridonis Arvanitisega.

3. mail toimus EV Itaalia saatkonnas Roomas vastuvõtt, kus filmigrupp koosseisus Vallo Kepp, Brita Melts ja Janika Kronberg tutvustasid oma plaane ja näitasid 2009. aastal valminud filmi “Henrik Visnapuu üheteistkümnes kiri”. Filmiõhtule ja kohtumisele Karl Ristikivi Seltsiga oli kutsutud Itaalias elav Eesti kogukond. Ühtlasi tähistati sellega Eesti filmi 100. sünnipäeva.
 
21.10.2010
Äsja ilmus Pariisis kirjastuse Armeline väljaandena Fr. Tuglase novellivalimik “L'ombre d'un Homme” (Inimese vari), mis sisaldab 8 novelli M. Navi-Bovet', Bergamotte Jouffroy ja Jean-Pierre Minaudier' tõlkes koos viimase saatesõnaga.

Kuidas see on seotud Karl Ristikiviga?

Selle raamatuga alustab kirjastus uut klassikasarja Le chemin du lézar ehk Sisaliku tee, mis on oma nime saanud Karl Ristikivi luuletusest, mis on kogumiku sissejuhatuses kahes keeles ka ära toodud (prantsusekeelne tõlge Jean-Pierre Minaudier'lt). Prantsusmaal ja ka mujal Vahemere-maades on sisalik püha ja kaunis olevus. Jõudu ja vastupidavust tegijaile!
 
orig
   
 
27.09.2010  
orig
 
Hiljuti ilmus Sõktõvkaris Nina Obrezkova tõlkes komi keeles Karl Ristikivi luulekogu pealkirjaga “Kaua kui hingab meri”, koos eestikeelsete originaaltekstidega.

Ristikivi luule on seega peaaegu täies mahus ilmunud kakskeelse trükisena soome, prantsuse, vene, mari, udmurdi ja komi keeles, suures osas ka hollandi keeles.
26.09.2010
Karl Ristikivi “Sigtuna väravad” ilmus vene keeles:

“Сигтунские врата. Исторические повести”
(KPD Kirjastus 2010)

Eesti keelest tõlkinud Ljudmila Simagina.
Raamat on välja antud sarja “Kodumaa - Родной дом: библиотека эстонской литературы” raames.
orig
  
27.11.2009
Heameel on teatada järgmist:
 
orig
 Karl Ristikivi Seltsi toodetuna ning koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Rahva Muuseumiga sai operaator ja re˛issöör Vallo Kepp valmis kultuuriloolise dokumentaalfilmi isamaalauliku ja lembelüüriku Henrik Visnapuu viimasest 10 eluaastast “Henrik Visnapuu üheteistkümnes kiri”.

Film hõlmab aega 1941–1951, mil toimusid dramaatilised sündmused nii Henrik Visnapuu elus kui ka Eestis ja terves maailmas.

1941 suri Poeedi armastatud abikaasa Ing, võõrvõimude terror ja II maailmasõda räsisid Eestit, luuletaja põgenes kodumaalt ja elas ning rändas mitmel pool Austrias ja Saksamaal, jõudes lõpuks Ameerikasse. Poeedist kõnelevad teda kohanud ja mäletavad inimesed Harieta Kalm, Ellen Uritamm (Sii), Edla Krusten, Kalle Vellenurme jt, filmi punase niidina läbiva lembeloo kõrval kõlavad kaasa luuletajana olemise ja iseendaks jäämise valikute küsimused keerulistes poliitilistes olukordades ja suhted võimuga.

Henrik Visnapuust kõneleva filmi loomiseks on Vallo Kepp valmistunud aastaid ja seetõttu sisaldab film unikaalseid mälestusi nendelt, keda täna enam meie seas ei ole. Uudse kihistusena liituvad juba kroonikana mõjuvatele intervjuudele Bernard Kangro või Kalju Lepikuga kaadrid 2008. aastal üles võetud paikadest, kus Poeet oma viimasel elukümnendil rändas: Luunja, Jaagarahu sadam, Geislingen an der Steige, Bregenz, Bodensee, Alt-Aussee, New York ja Kiusuküla Long Islandil.

Filmi valmimist on toetanud Eesti Vabariik 90 juubelikomisjon ja Eesti Kultuurkapital.

Film esilinastus Tartus kinos Athena esmaspäeval, 7. detsembril kl. 18.00 ja Tallinnas Eesti Kirjanike Liidu Musta Laega saalis Harju 1 reedel, 4. detsembril kl. 18.00.
 
Ristikivi “Hingede öö” ilmus vene keeles

“Hingede öö” vahendas vene keelde Ljudmilla Simagina.

Intervjuu tõlkijaga
Raamatu arvustus
 
orig
   
Copyright © Karl Ristikivi Selts

admin