• RISTIKIVIST       • SELTSIST       • GALERII       • UUDISED       • KONTAKT                                    • LIIKMETELE


Seltsist
KRSi liikmed

KARL RISTIKIVI SELTS

Mittetulundusühingu Karl Ristikivi Selts asutasid 12. mail 2001 Tartus Rutt Hinrikus ja Janika Kronberg. Karl Ristikivi Seltsi tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Karl Ristikivi loomingu igakülgsele tuntusele ja uurimisele ning Karl Ristikivi pärandi jäädvustamisele, laiemas plaanis aga eesti pagulaskirjanduse populariseerimisele tervikuna. Seltsi eestvõttel tähistatakse igal aastal ettekandekoosolekuga Karl Ristikivi sünnipäeva. Selts on osalenud partnerina Haridus- ja Teadusministeeriumi Rahvuskaaslase programmi elluviimisel ja produtseerinud filmi Henrik Visnapuu pagulasaastaist “Henrik Visnapuu ühteistkümnes kiri. Lugu poeedi viimasest kümnest eluaastast 1941-1951” (2009), aidanud kaasa ja toetanud Bernard Kangro ja Arno Vihalemma 100. sünnipäeva tähistamist.

Kokkuleppel Stockholmis loodud Karl Ristikivi testamendijärgse pärijaga Eesti Eksiilkirjanduse Fond (Stiftelsen för främjande av estnisk exillitteratur) kontrollib selts Karl Ristikivi ilmuvate teoste autoriõigust, järgides Eesti Vabariigis kehtivat autoriõiguse seadust ja teisi õigusakte ning Eesti Kirjanike Liidu poolt õiglaseks arvatud hüvitiste määrasid.

Seltsi ligi 60 liikme hulka kuulub kirjanikke, poliitikuid, diplomaate, raamatukoguhoidjaid ja akadeemilisi inimesi.

Tänu Tartu Linnavalitsusele kasutab Selts kunagise Karl Ristikivi Muuseumi ruume Tartus Hermanni 18, hoides seda memoriaalse märgina.

Karl Ristikivi Seltsi liikmeks saab astuda, andes vabas vormis taotlusega oma soovist märku meiliaadressidel janika@looming.ee või brita.melts@ut.ee. Seltsi postiaadress on Hermanni 18-1, 51005 TARTU

Soovituslik liikmemaks on 10 eurot aastas.
Tasuda saab ülekandega Karl Ristikivi Seltsi kontole nr EE631010220020200016 (AS SEB Pank)
 
 
 
Copyright © Karl Ristikivi Selts

admin